ประวัติบริษัท Irawin Group

บริษัทใคเครือ

- บริษัท ไอรวิณ จำกัด

- บริษัท ไอรวิณ โอเอส จำกัด

- บริษัท ไอรวิณ บีเอส จำกัด

- บริษัท มาวิโน จำกัด

- บริษัท ไทยเชฟเมนู จำกัด

- บริษัท ซิลกีน่า นาโน จำกัด

- บริษัท บิสิเนส อินเทลลิเจนซ์ แอนด์ ครีเอทิวิตี้ จำกัด

- บริษัท เลอร์เนท อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มบริษัทไอรวิณได้เข้าซื้อกิจการทั้งหมดของ บริษัท สยามอินทิเกรเต็ด เซอร์วิส จำกัด ตามคำเสนอขายของ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2548 ซึ่งแต่เดิมดำเนินธุรกิจติดต่อกันมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 โดยให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารด้วยจักรยานยนต์ พนักงานรับ-ส่งเอกสารภายในสำนักงาน บริหารศูนย์เก็บเอกสารและห้องมั่นคง พนักงานต้อนรับลูกค้า พนักงานบันทึกข้อมูล พนักงานสารบรรณ/ธุรการ พนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงาน Call Center ฯลฯ

บริษัท ไอรวิณ จำกัด ได้เข้าปรับปรุงโครงสร้างรูปแบบการบริหาร และ ระบบงานใหม่เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพ ISO 9001 ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ และการบริหารด้วย Balanced Scorecard และ ทำกิจกรรม Learning Organization เพื่อสร้างนวัตกรรมปรับโครงสร้างระบบงานระดมการฝึกอบรมเปลี่ยนระบบประเมินผล และระบบผลตอบแทน ปรับเงินเดือน เพิ่มสวัสดิการ และให้โบนัสทุกไตรมาสจัดทำ Website เพื่อสื่อสารงานบริการกับลูกค้าโดยยึดหลัก Service by Design with Caring and Innovation ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 1,200 คน

CONTACT US OUR WORKS


ประธานกรรมการ

ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล

การศึกษา

D.B.A. บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (US International University)

Ph.D. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (US International University)

M.Sc. จิตวิทยาสังคม (LSE, University of London)

M.Eng. วิศวกรรมนิวเคลียร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.Ed. จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Grad.Dip. การแปลภาษาอังกฤษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

B.Sc. เคมีและชีววิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ประธานกรรมการบริหาร IRAWIN GROUP

- ประธานกรรมการบริหาร SCHWIN Corp. และ มูลนิธิ ดร.ชวินท์

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

- ประธานอนุกรรมการยุทธศาสตร์สถาบันนิวเคลียร์เทคโนโลยีแห่งชาติ

- ประธานกรรมการกำกับมาตรฐานทางวิชาการหลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- ประธานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

- ประธานกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

- International Marketing Director, RK Inc. USA.

- ไปขยายธุรกิจในยุโรปและอเมริกาใต้

สมาชิกภาพทางวิชาชีพรางวัลและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- Certificate of ISO 9000 Lead Auditor, UK.

- เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเลือกเป็น Chartered Psychologist, UK.

- เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเลือกเป็น AFBPsS, BPS, UK.

- สมาชิก The British Psychological Society

- สมาชิก The American Psychological Association

- ได้ลงประวัติใน Who is Who in American Colleges & Universities

- ได้รับรางวัลพระราชทานงานวิจัยดีเด่นเงินทุนรัชดาภิเษกสมโภช

- ได้รับรางวัลพระราชทานเรียงความยอดเยี่ยมเงินทุนภูมิพล

- ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทช. ทม. ตช. ตม.

Slider

กลุ่มบริษัท Irawin Group

บริษัท ไอรวิณ โอเอส จำกัด

ดำเนินธุรกิจด้านจัดหาบุคลากร และบริหารทีมงานให้ธุรกิจท่าน เพื่อลดต้นทุน ลดภาระงานบุคคลและปัญหาแรงงาน

บริษัท ไอรวิณ บีเอส จำกัด

ดำเนินธุรกิจแทนท่านในทุกเรื่อง เช่น บริหารงานขาย บริหารการผลิต ขอ Work Permit และต่อ Visa จัดทำระบบบัญชีเงินเดือน จัดซื้อ และดูแลสต๊อค ฯลฯ

บริษัท มาวิโน จำกัด

รับตกแต่งบ้าน ห้องต่าง ๆ สำนักงาน ด้วยชุดเฟอร์นิเจอร์จากนอก สไตล์อิตาเลี่ยน คลาสสิค หลุยส์ รวมทั้ง วอลล์เปเปอร์ ผ้าม่าน แจกันดอกไม้ โคมไฟ ฯลฯ ตามแบบ และงบที่คุณต้องการ

บริษัท ไทยเชฟเมนู จำกัด

- อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน สำหรับลูกค้าทั่วไป หรือร้านอาหารที่ต้องการขายแบบสำเร็จ และรวดเร็วทันใจลูกค้า

- อาหารพร้อมปรุง สำหรับร้านอาหาร รีสอร์ท โรงแรม พื่อช่วยลดต้นทุน และปัญหาวุ่นวายในแผนกครัว ปัญหาเรื่อง Chef ที่อาจทำอาหารออกมารสชาติไม่คงที่ รวมทั้งปัญหาการขาดลา มาสาย

บริษัท ซิลค์กีน่า นาโน จำกัด

ผลิตภัณฑ์สำหรับผิว ส่วนผสมจากธรรมชาติ 100% ด้วยความบริสุทธิ์ของ Silk Protein ที่ผ่านกระบวนการฉายรังสีแกมม่า รับประกันได้ถึงความปลอดภัย ด้วยอณูละเอียดสุดที่ ทำให้ซึมซาบเข้าผิวได้เลยทันทีที่ใช้ ผิวคุณจะดูดีขึ้นจนคนข้าง ๆ คุณสัมผัสได้

มูลนิธิ ดร.ชวินท์

ตั้งขึ้นเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม

- ช่วยฝึกอาชีพให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จัดหางานให้ทำ เช่น งานคอมพิวเตอร์ งานออกแบบ งานบัญชี และภาษีอากร งานบันทึกข้อมูล และงานรับโทรศัพท์

- ดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และการกีฬาแก่ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

- ดำเนินการหรือร่วมกับองค์การกุศลอื่นในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

Irawin Consulting Group

เป็นที่ปรึกษาการปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงองค์การให้เข้าสู่การแข่งขันในทศวรรตใหม่ที่ดำเนินกิจการด้วย Digital Technology

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด

บริษัท เทเวศน์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสซีบี ลีซซิ่ง จำกัด(มหาชน)

บริษัท โตโยต้า ลีซซิ่ง ประเทศไทย จำกัด

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)

บริษัท พรีมัส(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ล็อกซเล่ย์จำกัด (มหาชน)

บริษัท นูสกิน เพอร์ชั่นแนลแคลร์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท นมตรามะลิ จำกัด

กรมสรรพสามิต

มาแตร์เดอีวิทยาลัย

บริษัท มารีฟรานซ์บอดี้ไลน์อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีในพระบรมราชูปถัมภ์